IT Rationalisatie
Door historische groei en bedrijfsfusies is het aantal systemen en applicaties vaak zeer gedifferentieerd. Soms worden deze niet meer door de leverancier ondersteund. Rationalisatie van het IT landschap kan helpen om de beheerkosten te verlagen. Tevens is dit een noodzakelijke eerste stap om migratie naar een cloud platform mogelijk te maken.

Frezco IT consulting kan helpen om het IT landschap in kaart te brengen en een gedragen voorstel voor rationalisatie uitwerken.